fbpx
[rev_slider alias=”bakgrund”]

Idén bakom Hallifornia

Hallifornia har vuxit fram för att vi älskar aktiviteter, kreativitet, musik, fest och utmaningar. Vi vill skapa en möjlighet för oss själva och för andra att lära känna nya människor i ett positivt sammanhang. Genom Hallifornia vill vi främja den nya kustkulturen i Varberg och Halland. En kultur som omfattar vatten-, street- och actionsporter, dans, yoga, musik, performance och konst.

Den nya kustkulturen

De nya kustkulturen har sitt ursprung i kulturen kring aktiviteter som surf, skate, dans, yoga och områden som musik, konst, fest, media och mat. Det är en kultur som är inkluderande och som bygger på en anda av aktivt deltagande, samarbete, hållbarhet, kreativitet och innovation.

Festivalens roll

Att genomföra idéer, prova nya aktiviteter och ingå i olika samarbeten ger oss nya upplevelser och perspektiv. När olika personer jobbar mot gemensamma mål så uppstår i många fall någonting som är större än summan av delarna. Hallifornia som idé är en plattform för detta och festivalen som genomföras i Varberg varje år är en manifestation av detta.