fbpx
[rev_slider alias=”miljo37″]

Påverka människor mer än miljön

Att genomföra en festival förbrukar mycket resurser. Bland dem som arbetar med Hallifornia, dess besökare och partner finns en stor medvetenhet om miljöfrågor. Ekologisk hållbarhet är ett gemensamt ansvar. Genom att sträva efter att varje år söka kunskap och förmedla den, så visar vi att vi genom handling kan göra skillnad tillsammans.

Partners med aktivt ekologiskt hållbarhetsarbete

På Hallifornia lyfter vi frågor kring ekologisk hållbarhet gentemot besökare och medverkande aktörer. Företag och utställare kommer att uppmanas att informera om miljöcertifiering och ekologiskt utvecklingsarbete. Alla som vill medverka måste uppfylla vår miljöpolicy.

Ett kranmärkt event

Hallifornia är ett kranmärkt event via vårt samarbete med Vivab och kranmarkt.se. Med det menas att det inte längre säljs vatten på burk eller flaska. Istället möjliggör vi för besökarna att fylla på vattenflaskor runt om på området. Med kranvatten slipper man transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall. Det gör att en liter kranvatten är 300 gånger bättre för miljön jämfört med samma mängd flaskvatten.

Planering för minskad miljöpåverkan

Hallifornias ledning och organisation arbetar kontinuerligt med att utveckla sitt miljöledningssystem. Arbetet bedrivs på olika nivåer inom organisationen och med olika verktyg, samtliga med den gemensamma fokusen på miljökonsekvenserna. En medvetenhet om miljöpåverkan tillämpas vid beställning av material, planering av transporter och energiförbrukning.

Läs mer

Jämställdhet

Våra tankar kring strukturer, fördomar och representation.

School of Life

Ungdomar får ansvar, förtroende och erfarenhet.

Welcome to Hallifornia

Hallifornias arbete med välkomnande och inkludering.