Ageravolontärerna

Fri Att förändra – En engagerande utställning

Att vara #Friattförändra är att ha rätt att engagera sig och göra sin röst hörd. Alla människor ska ha möjligheten att organisera sig och bidra till förändring både lokalt och globalt. Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkans internationella arbete lyfter under sommaren fram vikten av demokratin och behovet av att alla är och får vara med i demokratiska processer.

Ageravolontärerna är unga vuxna från 18 år och uppåt som med tron som drivkraft agerar lokalt för global rättvisa. På plats under Hallifornia kommer Ageravolontärerna att ha en engagerande aktivitet där du själv får skapa förändring. Dessutom kommer du få möjligheten att lära känna några av våra changemakers ute i världen och höra om vad de möter för utmaningar i sitt arbete.

Läs mer om Fri att förändra och Ageravolontärerna