Nordic Ocean Watch Sweden

Tavaha – Är ett Nordiskt uttryck för att ta vara på havet- ingen kan använda havet utan att ge något tillbaka.

Nordic Ocean Watch är ett miljökollektiv som brinner för att ta hand om havet. Om vi vill se ett friskt och levande hav i framtiden- måste vi alla bidra. Genom att ge havet en röst och leva en mer hållbar livsstil, kan vi tillsammans göra skillnad. Det som är bra för havet är bra för dig.

Vi tror på att handling skapar förändring. Vi tror på att du tar hand om det du älskar. Och vi tror på kraften och makten som existerar i vardagens hjältar.

Vi ger havet en röst åt havet genom att skapa konkreta lösningar för att ta vara på havet. Tillsammans kan vi skapa en ny kultur där ingen använder havet utan att ge något tillbaka- TAVAHA!

Under festivalen kommer de att hålla i en inspirerande föreläsning på Surfers Corner, samt en workshops med insamling av skräp från stranden/vattenbrynet/marken, panta för havet och bygga en hängmatta av ghost net.

Följ dem på:
Hemsida
Facebook
Instagram

Tid
18-20 Juli, 11.00-18.00

Plats
Vallgraven

Annat på festivalen