Pärlgruppen Fjärilen

Att vara kvinna och asylsökande i Europa kan vara väldigt utmanande. Att bara sitta där och vänta på svar leder till stress hos många. I samband med detta är många arbetslösa och hamnar depression eller drabbas av andra hälsoproblem.

När man designar och skapar något vackert känner man sig glad och ännu mer om det man skapat uppskattas av andra. Konsten att skapa kan kortvarigt vara; ett ekonomiskt stöd, ett sätt att minska stress och motverka hälsoproblem. Långvarigt ger skapande, designing och försäljning; ökat självförtroende, minskad arbetslöshet och ett förbättrat entreprenörskap. Med anledning av alla dessa fördelar har vi valt att starta ett projekt som arbetar med att designa, skapa och sälja pärlsmycken.

Vi är en grupp av kvinnliga flyktingar som designar och skapar dessa pärlsmycken. Vi kommer från många olika delar av världen; Kongo-Kinshasa, El Salvador, Rwanda, Tanzania, Burundi, Syrien och Sverige.

Några av oss har jobb och permanent bostad medan andra är arbetslösa och i kö för att få asyl. Vi får hjälp med material i form att ett rum att vara i och pärlor från Studiefrämjandet. Där organiserar vi studiecirklar och lär varandra olika tekniker för att pärla.

Vårt mål är att sälja våra designade produkter. Genom detta projekt försöker vi integrera oss i det svenska samhället och strävar mot minskad arbetslöshet. Ökat självförtroende och minskad stress är ledord som vi arbetar utefter och vi försöker även främja konsten att skapa och pärla.

Tid
21-22 Juli, 11.00-18.00

Plats
Badhusplatsen