Slöinge Kafferosteri

Slöinge Kafferosteri är ett av Sveriges nyaste kafferosterier. Nästan allt kaffe är ekologiskt odlat och upphandlat med så få mellanhänder som möjligt sk Direct Trade. Många av sorterna kommer dessutom från endast en gård, sk Single Estate. Övrigt kaffe är sk Single Origin, vilket innebär att det kommer från småodlare i en viss region.

Allt kaffe rostas varsamt för hand i små batcher i en Diedrich IR-12. Kaffet rostas precis så länge att de komplexa syrorna och sockret framhävs optimalt.Kaffet plockas för hand. Bara mogna bär får komma med i slutprocessen. Det gör att sockerarterna får utvecklas till fullo!

Slöinge Kafferosteri garanterar att inga odlare, plockare eller övriga arbetare far illa under arbetets gång. Kaffeplantorna odlas även helt och hållet utan kemikalier. Njut av en kopp riktigt kaffe med gott samvete!

Tider
18-20 Juli

Plats
Norra Fästningshörnan

Annat på festivalen