School of Life

Hallifornia School of Life riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Syftet är att organisera, leda och handleda de unga som aktivt söker sig till Hallifornia som volontärer samt att aktivt rekrytera bland grupper som inte söker sig spontant (skolor och ungdomsgårdar). Hos många finns ett behov av att få erfarenhet av ansvarstagande, prova olika arbetsuppgifter och ingå i en skapande, konstruktiv gemenskap tillsammans med andra i olika åldrar. För äldre ungdomar och studenter är syftet att ge en meningsfull ferieanställning och/eller en skräddarsydd praktik som volontärer eller trainee.

Läs mer

Welcome to Hallifornia

Hallifornias arbete med välkomnande och integration.

Jämställdhet

Våra tankar kring strukturer, fördomar och representation.

Miljö 

Påverka människors värderingar mer än miljön.