fbpx

Varbergs Schakt

Varbergs Schakt AB utför förvaltning, nyproduktion och underhåll för driftområden, väghållare och Trafikverket, vinterväghållning för Varbergs Kommun samt mark- och anläggningsentrepenad inom byggbranchen och för privatpersoner.

Hos Varbergs Schakt är en god serviceanda, bred kompetens och lång erfarenhet nyckelord. Med rätt maskinpark och målinriktade produktionslag har dem alltid kunden i fokus!