Welcome to Hallifornia

Bland nyanlända finns ofta en social isolering som vi vill minska genom att erbjuda möjlighet att delta i det ideella arbetet som ingår i Hallifornia. Genom att skapa kontaktvägar till lämpliga företag som deltar i Hallifornia som utställare eller underleverantörer är syftet att främja praktikplatser för nyanlända efter evenemangets genomförande. Syftet är också att underlätta för nyanlända i regionen att besöka Hallifornia.

Läs mer

School of Life

Ungdomar får ansvar, förtroende och erfarenhet.

Jämställdhet

Våra tankar kring strukturer, fördomar och representation.

Miljö 

Påverka människors värderingar mer än miljön.