Delaktighet är ett viktigt inslag i Hallifornia och det gäller också för Varbergs kommun. Därför satsar kommunen på ökade kontakter med Varbergs medborgare med hjälp av en ny kanal – medborgardialog. Du som är boende i och besökare till Varberg har erfarenheter, kunskaper och åsikter som är värdefulla och viktiga att ta del av i en levande lokal demokrati. Varberg är en attraktiv kommun där de boende trivs samtidigt som kommunen står inför stora utmaningar inför framtiden. Inflyttningen till Varberg ökar, allt fler upptäcker möjligheten att bo i Varberg och pendla till arbetet i Göteborg eller någon annan närliggande kommun. Unga människor söker sig till Campus Varberg via olika högskolor och många vill gärna stanna kvar efter avslutade studier. För företag av olika slag är Varberg en gynnsam kommun att verka i. Många framtidsfrågor behöver hitta sin lösning och där är dina synpunkter mycket viktiga!
Under Hallifornia-dagarna har du nu möjlighet att föra fram dina tankar och idéer om framtidens Varberg i olika frågor. Nu behöver det inte vara krångligt eller omständigt att försöka lista ut vem du ska söka kontakt med i kommunen för att uttrycka din åsikt. Tvärtom, här finns möjligheten till medborgardialog direkt på plats. Hur bör framtidens Varberg se ut? Vilka är de viktiga framtidsfrågorna för Varberg? Passa på och påverka Varbergs fortsatta utveckling på torsdag då vi kör medborgardialog i närheten av Badhusplatsen.
Du kan även dela med dig av dina synpunkter på den här sidan.