Nu handlar det om kreativa lösningar på allt som ska klaffa under festivaldagarna. Och i Halliforna finns den positiva entreprenörskapsanda som krävs.

Nya idéer strömmar in till vår kontaktsida, de ska tas emot och omvandlas till något konkret. För att klara av de olika utmaningar som idéerna ger upphov till krävs påhittighet, samarbete och konsten att ha kul! Lokala varbergsföretag med god kännedom om vad vi behöver är vår trygghet.

Hallifornias specifika behov när det gäller scenlösningar har skapat en helt ny produkt som kan levereras till andra orter. En unik skimboard pool som placeras mitt i en park öppnar upp för övning, lek och tävling i urban miljö. Den portabla kabelmasten omvandlar snabbt fästningsvallen till sommarens hetaste plats inom wakeboard.

En ägare till ett ekologiskt surfhotell i sydamerika möter svenska entreprenörer. Konst möter teknik i de vackra surfbrädorna. Filmare, fotografer, musiker och dansare deltar. Entreprenörerna finns i alla sammanhang med sitt kunnande, sin påhittighet och förmåga att tänka nytt. De vi finner i kommunens olika förvaltningar är helt oumbärliga.

I Hallifornia är innovation inte bara ett fint ord – vi praktiserar det!

entrepenorer-2