Hallifornia är ett evenemang som har vuxit till en festival och som genomförts 2013, 2014 och 2015 i Varberg. Festivalen bygger vidare på idén som växte fram genom evenemanget Coastal Culture 2011 och 2012. Det är en modell som bygger på att förena offentliga utvecklingsstrategier och behov hos näringslivet med civilsamhällets delaktighet genom en attraktiv plattform.

Inga staket och inget inträde under festivaldagarna gör denna mötesplats tillgänglig för en bred målgrupp och attraherar internationella deltagare och besökare. Uppskattningsvis lockade Hallifornia 2015 30 000 besökare under festivaldagarna i juli. Olika kringevenemang och aktiviteter pågår under övriga delar av året.

Fenomenet Hallifornia är större än ett evenemang och har karaktären av ett community-projekt. De aktiva bestod 2015 av 97 interna medarbetare, 110 externa organisationer samt 151 leverantörer var delaktiga i genomförandet. Hallifornia är så omfattande att det kräver arbetsinsatser året runt. även om det inte är lika många personer involverade under lågsäsong så kräver det mycket arbete att bygga och utveckla en festival.

Vill du ha få en fördjupad kunskap och förståelse om Hallifornia, dess ursprung ur Coastal Culture och det Vinnova-finansierade forskningsprojektet om modellen Eventbaserad utveckling ber vi dig kontakta oss. Vi har en massa intressant läsning som vi gärna förmedlar. Annars kommer vi under våren att berätta mer om vad som kommer att hända i sommar och om allt arbete, alla delprojekt och alla processer som ligger bakom.

Tills dess ber vi dig boka upp den 21-23 2016 juli i kalendern. Vecka 29 är vi nämligen tillbaka.