–När vi ordnade vår första Pride i Varberg märkte vi hur viktigt det är, säger Malin Gunnarsson, ordförande i föreningen ProLove. Många hör av sig för att få råd och mer kunskap om hbtq-frågor. Andra ifrågsätter och förstår inte alls varför det ska behövas.

För tredje året i rad arrangeras Varbergs Pride på lördag. Det hela började med att tre varbergsbor och kompisar bestämde sig för att dra igång. Föreningen ProLove bildades med syfte att lyfta fram vikten av att ifrågasätta heteronormen, föreställningen att alla lever i tvåkönade förhållanden. Fördomar och okunskap möter många som inte är hetero.

När föreningen erbjudit regnbågsflaggor till vissa restaurang- och butiksägare har Pride blivit ifrågasatt med oförståelse inför varför det behövs. Malin betonar att det ytterst handlar om mänskliga rättigheter, att alla har samma värde och rätt att vara sig själva. Hon påpekar att det finns likheter med rasistiska föreställningar, okunskap och fördomar påverkar bemötandet inför den som anses vara annorlunda.

–Vi är glada över att Hallifornia fanns på plats vid vår första Pride, det var ett viktigt ställningstagande, säger Malin och fortsätter:

– De allra flesta som vi möter tycker ändå att det vi gör är bra och viktigt, vi får många positiva reaktioner.

Skolsköterskor och kuratorer har hört av sig till föreningen och efterfrågat mer kunskap inför mötet med ungdomar som brottas med osäkerhet om sin sexuella identitet. Många skolor är undrade inför hur samhället  kan bli mer hbtq-vänligt.  ProLove vill sprida kunskap om att heteronormen blir diskriminerande när omgivningen utgår ifrån att en partner självklart är av det motsatta könet.

Nu hoppas arrangörerna på många  besökare i Societetsparken på lördag och att det blir god uppslutning i själva pride-tåget genom stan. Förra året ställde vädrets makter till det och färre deltog jämfört med första året. Årets tema handlar om lika rättigheter för transpersoner.

–I dagens samhälle blir vi alla uppfostrade till att det finns två tydliga kön, pojkar och –flickor, kvinnor och män, förklarar Malin. Men det finns de som redan som barn har en stark känsla av att inte passa in i sin tilldelade könsroll. För vissa blir det uppenbart i puberteten när kroppen förändras och de känner sig främmande inför sin egen kropp. Det är en stark känsla och kan vara en mycket utsatt situation.

Malin berättar att både statistik och hennes egna erfarenheter pekar på att transpersoner kan leva med ett extremt psykiskt lidande, självmordstankar och självmord är inte ovanligt. Hon menar att om vi kan sträva efter en helt annan öppenhet i sättet att tala om kön och könsidentitet skulle många människors lidande minska. Juridiskt kön som finns i vår legitimation, biologiskt kön som är den kropp vid föds in i och könsidentitet överenstämmer inte alltid.

På fredag blir det Pre-Pride på Komedianten under eftermiddag och kväll. Det börjar med dansdisco för barn med möjlighet att klä ut sig, dans och lek som inte består av könsstereotypa danslekar. Sen blir det Regnbågsmingel där föreningens samarbetspartners är inbjudna liksom allmänheten, utställare och politiker. Ungdomar som har frågor eller söker kontakt med föreningen är särskilt välkomna. Matthias Frenzel föreläser om att öppenhet inför hbtq-frågor faktiskt lönar sig ekonomiskt i företagande. En film visas som gjorts på ungdomsgårdarna där olika personer berättar om sin bakgrund.

Lördagen bjuder på invigning på scenen i Societsparken kl 12.00, utställningar och framträdanden fram till kl 21.00. Pride-parad kl 14.00 med start i parken och under eftermiddagen tre föreläsningar på Campus Varberg.

I år befinner sig Hallifornia-teamet i Halmstad under helgen för att bjuda på ett mini-Hallifornia under Tall Ship Race. Men i Regnbågslotteriert finns vi med, köp lotter och du kan vinna supporter-armband eller biljett till Grand Final.