Betydelsen av kvinnliga förebilder

Det är många personer som lär känna varandra inför och under en festival. Det är en mötesplats som ger inspiration och som påverkar människors värderingar. Från festivalledningen har vi valt att ha 40% kvinnliga förebilder som mål. Den här filmen är en intervju med Matilda, en av våra volontärer, som berättar om sina erfarenheter av att vara engagerad i Hallifornia.