Ilai AB

Ilai har tagit fram en lösning för att ersätta befintliga engångsartiklar som idag är baserade på plast, papper och skum. Deras engångsartiklar är istället baserade på hållbart och miljövänligt material i form av fallna löv som bryts ned helt naturligt inom 60 dagar efter användning. Engångsartiklarna omvandlas då till organiskt gödsel som sedan kan användas till odling av växter. Med hjälp av deras lösning kan dagens nedskräpning av plast minska och matkonsumtionen bli desto säkrare.

Som besökare på festivalen kommer du få möjlighet att fysiskt klämma och känna på engångsartiklarna för att få en känsla av deras användningskapacitet. Är du dessutom ett barn finns möjligheten att få med sig en gåva därifrån om du deltar i deras tävling.

Tid
18-20 juli, kl 11:00-18:00

Plats
Södra Fästningshörnan – Silicon Halli

Annat på festivalen