Marie Sahlén Stolperud

Ett uppriktigt intresse och en nyfikenhet av att förstå andra och mig själv, har alltid funnits i mig. Jag har en lång erfarenhet av att möta människor i olika situationer och har arbetat i över tio år med att stödja, coacha och vägleda människor.
Jag har en bakgrund som beteendevetare och har bland annat arbetat inom socialpsykiatri med att stödja människor i att hitta en struktur i vardagen och med att stärka unga kvinnors självkänsla som samtalsledare inom Rädda barnen.

För att få fler verktyg till att kunna arbeta med en människas hela system valde jag att utbilda mig till yogalärare. Yogan har varit en stor hjälp både för mig själv och andra i vardagen genom att komma ned från huvudet i kroppen, fördjupa andningen och höra mig själv tydligare. Jag driver i dag mitt eget företag där jag arbetar dels med samtalsstöd och yoga, och dels som verksamhetskonsult.

”Oavsett om vi arbetar med individer eller organisationer så är vårt mål system i balans och hållbarhet över tid”.

Torsdag – Vinyasa flow:
Vi börjar med att landa tillsammans, för att sedan mjuka upp, komma upp i energi och slutligen komma till avslappning och stillhet. Klassen utövas till musik som även den kommer upp i energi tillsammans med oss, och också hjälper oss in i avslappning och stillhet.  Kom som du är och gör det som känns bra i din kropp.

Fredag – Medveten närvaro; andning och rörelse:
Din stund på mattan är ett tillfälle att bara få va och landa. Kom som du är, just nu.
Genom en inledande avslappning och medveten andning landar vi tillsammans. Fortsätter långsamt och inkännande genom mjuka rörelser som stärker och sträcker ut vår kropp. Vi lyssnar på kroppens behov utan krav eller förväntningar. Avspänning, djupavslappning kanske är det mest utmanande för många, men låt oss tillsammans ta tid till detta.

Följ
Hemsida
Hemsida

Festival- eller aktivitetspass krävs för att delta i aktiviteterna.