Politiskt parti: Enhet

Följande text är skriven av partiet själva

Enhet är det politiska alternativet för dig som vill se ett nytt samhälle byggt på empati och helhetstänkande. Enhet kallar vägen till detta samhälle för Existenslinjen. I Existenslinjens samhälle har alla människor samma värde på grund av sin existens och inte på grund av vad de presterar. Existenslinjen sätter fokus på de livsavgörande frågorna hållbarhet, hälsa och fred.

I Enhets Sverige ingår friskvård i hälsobudgeten. Vi har Hälsofrihet. Du väljer själv mellan alternativa metoder och skolmedicin som hälso- och vårdform.

I Enhets Sverige har alla Medborgarandel som ger ekonomisk grundtrygghet. Människors stressnivå minskar och ersätts av kraft och kreativitet. När människor upplever inre frid skapas yttre fred.

I Enhets Sverige är ekologiskt och hälsosamt billigare än besprutat och konstgödslat. Småskalighet, lokal självförsörjning, ekologisk odling, gemenskap och direkt demokrati ger förutsättningar för hållbart liv. Alltfler beslut fattas åter lokalt och mat från lokala jordbruk är åter grunden för människors hälsa.  Det kallar vi för hållbarhet!

Existenslinjen – liv är mer än arbete!

Talare: Åsa Runander
Talesperson för Enhet. Det viktigaste jag lärt mig genom åren är acceptans av det som är, att lyssna på mitt hjärta och att människor måste få leva som dem de är. Detta är feminina egenskaper som idag behöver balanseras med de rådande maskulina strukturerna till en enhet.

Talare: Anders Axner
Talesperson för Enhet som odlar ekologiska grönsaker, äter vegetariskt, spelar badminton, sjunger i kör, mediterar, är pensionär, pappa och morfar, civilingenjör som jobbat inom IT.