Provkör elbil

Bildepån & PenguinUp ger dig möjlighet att provköra elbilen Renault Zoe och samtidigt testa samåkningsappen PenguinUp. Denna app är en del av innovationsprojektet Silicon Halli och den främjar att folk ska samåka för att spara på miljön. King/Queen Pingviner (förare) hjälper andra som vill förflytta sig på evenemangsplatsen eller till andra platser i Varberg genom att samåka. Aktiviteten syftar till att introducera människor till Renault Zoe och till samåkning och uppmuntrar att vara mer social och miljömedveten.

Boka en ledig tid på  www.penguinup.com/test-drive för att provköra. Det enda du behöver är ett giltigt körkort.

Kom, kör, samåk och skapa nya vänner.