Sea Shepherd Sweden

Sea Shepherd är en ideell organisation som arbetar för världens hav. Med världens största privata flotta bedriver organisationen kampanjer runt om i världen för att skydda och bevara det marina livet. Dessa kampanjer innebär allt från att stoppa illegalt fiske till att städa stränder eller plocka upp nät som flyter okontrollerat i havet. Dör haven, dör vi!

Deras insats är enormt viktig. Kom förbi deras tält under festivalen och bli inspirerad.

Tid
18-20 Juli, 11.00-18.00

Plats
Södra Fästningshörnan

Följ
Facebook

Annat på festivalen