Varbergs Soroptimistklubb

Soroptimisterna är en av världens största partipolitiskt och religiöst obundna kvinnoorganisationer. Den första Soroptimistklubben startades i Kalifornien 1921 och i dag finns klubbar i cirka 125 länder och har över 90000 medlemmar. Organisationen har en konsultativ status i FN. Varbergs Soroptimistklubb har funnits i snart 60 år Genom ett starkt nätverk av yrkesverksamma kvinnor, bidrar vi till att stärka kvinnans ställning globalt, nationellt och lokalt.

Varbergsklubben engagerar sig lokalt bl.a. genom att stödja ungdoms- och kvinnojouren, har ordnat aktiviteter för invandrarkvinnor m.m. Ett projekt som Varbergsklubben i flera år stöttat är Solvatten. Solvatten är en uppfinning som renar vatten med hjälp av solenergi. Genom att stödja detta projekt så ges kvinnor i länder som saknar rent vatten möjligheter till en bättre hälsa, bättre ekonomi och miljö. Klubben har sänt Solvatten till Senegal, Zambia och Tanzania. ”Rent vatten från kvinna till kvinna”.

Tid
18-20 Juli, 11.00-18.00

Plats
Badhusplatsen

Följ
Hemsida

Annat på festivalen