Greenpeace

Greenpeace är världens största oberoende miljöorganisation och har kämpat för friskare hav och en grönare planet i snart 50 år. Just nu genomför dom en skeppstur, från Arktis till Antarktis, för att uppmärksamma de växande hoten mot våra hav – från klimatförändringar och oljeborrning till överfiske och plastföroreningar. Greenpeace driver en kampanj för att försöka få länderna i FN att enas om att skydda 30 procent av världshaven till 2030, vilket kan resultera i ett ”Parisavtal för haven”.

Allt Greenpeace arbete är möjligt tack vare privatpersoners engagemang och ekonomiska stöd.

Kom förbi Greenpeace tält på Hallifornia och lär dig mer om hur vilka utmaningar vi står inför och vad kan vi göra för att skydda våra hav 🙂

Under festivalen
Hos Greenpeace kan du sätta på dig VR-glasögon och djupdyka i det stora blå, få en ansiktsmålning som en leopardsäl eller annan havslevande varelse, testa på att klättra som en aktivist, lyssna till deras Oceans Talk – eller varför inte delta i den strandstädning & paddle out som dom anordnar tillsammans med NOW – för att uppmärksamma hoten mot våra hav & sätta press på våra politiker om att agera nu för att rädda dom.

Tid
18-20 juli, 11:00-18:00

Plats
Södra Fästningshörnan
Badhusplatsen

Följ
#ProtectTheOceans
Hemsida