Just an Eric

Eric ”Just an Eric” Gustafsson växte upp på landsbygden. Där spenderade han sina formativa år med att testa gränser. Sina egna, andras och framförallt sin omgivnings gränser. Långt senare, vid 15 års ålder började teckning bli en stor del av hans liv. Ett utlopp för svårformulerade tankar och känslor. Detta ledde två år senare till bildandet av ”Woodlobby”. En designduo bestående av Jonnie Lundqvist och Just an Eric med fokus på textiltryck.

Med detta i bagaget började JaE studera. Studier i form, färg, teknik, disciplin och uttryck. I digital form såväl som i handarbete. Detta ständigt pågående arbete har burit frukt i form av en metafysiskt värld där information och visuella intryck sammanflätas och blir ett. Där perspektiv upphör att vara en fast punkt, där varenda mönster eller figur vill förmedla något. Om det så handlar om känslan du får av att bevittna en solnedgång i en dimhöljd skärgård, eller dagdrömmar om en plats du aldrig kommer besöka.
Det är inte realism eller sanning, utan upplevelsen av upptäckt som står i centrum. Må den komma genom text, färg, form eller i en spontan sammankomst där allt spelar en liten roll i ett större sammanhang.

Om du svänger förbi Just an Eric får du ta del av en avslappnad och enkel utställning. Du får se detaljrika figureringar mot mjuka och mysiga bakgrunder.

Prova på att måla
Utöver konsten som visas så kommer du som är beprydd med festivalpass att få möjlighet delta i ett samarbetsprojekt. Där möts färg, kurvor och din fantasi i en kakofoni av samarbete och glädje som smälter ihop till något större än summan av alla sina delar.

Om du dessutom känner dig extra kreativ så kan du även anmäla dig att tävla i vänskaplig målartävling. Där en vinnare kommer utses varje dag och får gå hem med ett pris. Mer info om detta kommer finnas på plats vid Just an Erics utställningsplats

Tid
18-20 Juli, 11.00-18.00

Plats
Badhusplatsen

Följ
Hemsida
Snapchat
Instagram

Annat på festivalen