Malin Svanholm

Om Malin
Malin Svanholm är yogalärare med dansbakgrund och rötterna i ISHTA- traditionen. Hon undervisar i bl.a. hatha yoga, yin yoga, restorative yoga och meditation. Malin har sin bas dels i Vaxholm, där hon är en av grundarna till Vaxholm Yogacenter, men också i Steninge i Halland, där hon håller kurser och workshops.

Sedan flera år undervisar Malin på yogalärarutbildningar, kurser och workshops samt håller yogaretreat när och fjärran. Hon är också författare till boken ”Happy, healthy, holy. Den yogiska vägen till ett helt och hållbart liv.”

 

Yogaklass  ”Happy, healthy, holy”
Välkommen på ett dynamiskt hatha-yogapass där vi utforskar balansen mellan självdisciplin (tapas) och förmågan att ge sig hän (ishvara pranidhana). Vad behöver du mer av i ditt liv och i din yogapraktik?

Vi yogar oss igenom positioner som både stärker och öppnar upp kropp och sinne och avslutar passet med en kort meditation. Med hjälp av yogiska tekniker som påverkar alla våra lager, fysiskt, mentalt och själsligt, kalibrerar vi oss mot vårt äkta norr.


Tid

Uppdateras inom kort

Plats
Societetsparken

Följ
Hemsida
Instagram
Facebook

För att medverka i denna aktivitet behövs ett festivalpass.

Annat på festivalen